Tilskudsordninger

Tilskudsordninger

Teaterforeningerne har forskellige muligheder for at søge finansiel støtte til visning af teaterforestillinger.

Her på siderne kan du orientere dig om de fire støtteordninger:

  • Formidlingsordningen

  • Garantiordningen

  • Refusionsordningen

  • Turnenetværk for Voksenteater

Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen)
Tilskud under formidlingsordningen - også kendt som billetkøbsordningen - skal anvendes til nedsættelse af billetpriserne. Formidlingsordningen benyttes af arrangører, f.eks. teaterforeninger, i forbindelse med køb af godkendte turnéteaterforestillinger.
Læs mere om Formidlingsordningen 

Garantiordningen
Underskudsdækning ved køb af udvalgte teaterforestillinger. Garantiordningen bruges af arrangører af godkendte turnéforestillinger.

Hvor man tidligere løbende har kunnet søge og få udbetalt underskudsdækning, vil det efter en beslutning i Projektstøtteudvalget for Scenekunst fremover kun være muligt at søge ved sæsonafslutning - første gang pr. 1. juli 2020. Ansøgningsskema er tilgængeligt på turneteater.dk's hjemmeside, idet turneteater.dk vil fremover administrere ansøgningerne.

Læs mere om Garantiordningen

Turnénetværk for Voksenteater

Turnénetværket består af medlemmer fra teaterforeningerne, egnsteatre, kulturhuse mm. Hver sæson udvælges et antal godkendte forestillinger til turné i Turnénetværket for voksenteater. For at kunne udnytte ordningen kræves det, at man er medlem af Turnénetværket. Læs mere om Turnénetværket.

Refusionsordningen
Efter revisionen af Lov om Scenekunst i 2019 er der udarbejdet en opdateret  bekendtgørelse vedrørende refusionsordningen. Den omhandler vilkårene for kommunernes statsrefusion af udgifter i forbindelse med køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst. 
Læs mere om Refusionsordningen.

Hvem er automatisk godkendt?
For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov om scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingstilskud. Det drejer sig om:

  • Det Kongelige Teater

  • Landsdelsscenerne og teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde herunder "Folketeatret"

  • Egnsteatre

  • Små Storbyteatre

Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er ligeledes godkendt.
Det samme gælder forestillinger, der er godkendt af Refusionsudvalget samt forestillinger optaget i Garantiordningen, så længe refusions- eller garantiperioden løber.

OBS!
Forestillinger godkendt under Formidlingsordningen er ikke automatisk godkendt til Refusionsordningen, da dette kræver en særskilt godkendelse.

Forestillinger, der ikke har modtaget projektstøtte fra Kulturstyrelsen, skal godkendes af Scenekunstudvalget for at en arrangør kan søge om formidlingstilskud.