Refusions-
ordningen

Refusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst

Hvad er formålet med ordningen?

Refusionsordningen giver mulighed for:

  • at få op til 50% refusion på udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger

  • at søge refusion nemt og hurtigt

  • at få straksrefusion – ansøgninger behandles løbende

Refusionsordningen har til formål at give kommunale og ikke-kommunale institutioner et incitament til at købe forestillinger, så børn og unge i hele landet får mulighed for at se professionelt scenekunst.

Refusion til ikke-kommunale institutioner er en 4-årig forsøgsordning, der løber frem til 1. januar 2025. Se her: https://slks.dk/tilskud/refusion-teater-for-boern-og-unge

Læs mere om ordningen i vejledningen, der kan hentes nederst på denne side. Her finder du også skabeloner til samarbejdsaftaler med både kommunale og ikke-kommunale institutioner.

Hvem kan søge?
Kommuner, der har haft udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst i det foregående kalenderår.

Den digitale ansøgningsplatform

Teaterrefusion.dk er refusionsordningens digitale ansøgningsplatform. Her kan kommuner og kommunale institutioner samt ikke-kommunale daginstitutioner, skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser søge om refusion af udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger til børn og unge samt til opsøgende teater og scenekunst.

Scenit varetager den daglige drift, sagsbehandling og administration af teaterrefusion.dk på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Har du spørgsmål til refusionsordningen og teaterrefusion.dk, kan du sende en mail til teaterrefusion@scenit.dk eller ringe til tlf. 35 24 01 07.

Download dokumenter