DTs Standardkontrakt

Nedenfor finder du DTs standardkontrakt til brug ved indgåelse af aftaler om turnéforestillinger. Herudover finder du de kontrakter, der skal bruges ved køb af turnéforestillinger fra henholdsvis Det Kongelige Teater og Folketeatret.

OBS: Som noget nyt har Danmarks Teaterforeninger, Teatercentrum og Dansk Teater i fællesskab udarbejdet en ny standardkontrakt til brug for teater til børn og unge. Kontrakten kan kun anvendes til forestillinger, som indkøbes via refusionsordningen. Den nye kontrakt er en enklere udgave af DTs standardkontrakt, og den kan downloades nedenfor.

Ansvarsfraskrivelse

DT's standardkontrakt er alene udfærdiget til brug ved indgåelse af aftaler mellem medlemmer af Danmarks Teaterforeninger og tredjemand om opførelse af professionel scenekunst på turné. Danmarks Teaterforeninger hæfter ikke for forhold, der måtte opstå som følge af anvendelsen af standardkontrakten, og Danmarks Teaterforeninger har således ikke noget ansvar for økonomiske eller ikke-økonomiske tab opstået i forbindelse med anvendelsen af standardkontrakten. Standardkontrakten prætenderer ikke at være fyldestgørende og er alene tænkt som værende vejledende for DT's medlemmer.

Code of Conduct

I standardkontrakten er med virkning fra sæson 23/24 indsat en ny paragraf - § 12 - vedrørende "Code of Conduct". Her henvises til vejledningen "Stregen i sandet" - et initiativ af en samlet film-, tv- og scenekunstbranche mod grænseoverskridende adfærd. Læs mere her.

VIGTIGT

Det er vigtigt, at producenter/turnéarrangører er opmærksomme på, at der ikke må slettes eller ændres i ordlyden på kontrakterne. Hvis der er ændringer eller tilføjelser til kontrakten, skal de tilføjes under § 10.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til de downloadede kontrakter, så skriv til eva@danmarks-teaterforeninger.dk. 

Download dokumenter