Om DT

Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger (DT) er landsorganisation for 63 lokalt forankrede teaterforeninger., som er geografisk fordelt ud over hele landet. Danmarks Teaterforeninger blev etableret i 1967 og har sekretariat på Vartov i København. 

De lokale teaterforeninger arrangerer ca. 1.200 teaterforestillinger årligt og formidler i den forbindelse mere end 200.000 teaterbilletter. Det er teaterforeningernes opgave at vise et bredt udsnit af professionelt turnéteater. 

Dette formål nås ikke gennem et centralt fastlagt repertoire, men gennem den lokale forenings suveræne repertoirevalg. Den lokale forening er opstået på baggrund af lokale behov, og den lokale forenings bestyrelse har derfor det bedste kendskab til, hvad der skal være på repertoiret.

Danmarks Teaterforeningers vedtægter fastlægger landsorganisationens formål således:

Landsorganisationen er en upolitisk organisation for teaterforeninger, andre lignende teaterformidlere og arrangører af turnéteater.

 Landsorganisationen har til formål at varetage medlemmernes interesser på de teaterfaglige, kulturpolitiske og økonomiske områder og særligt i forhold til regering, folketing, Kulturministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening samt i forhold til teaterproducenter.

Den siddende bestyrelse for landsorganisationen har fastlagt DT's mission således:

  • Danmarks Teaterforeninger arbejder for optimal formidling af scenekunst i hele landet