Meld dig ind i Danmarks Teaterforeninger

Meld dig ind i Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger opfordrer alle nye såvel som etablerede teaterforeninger til at blive medlem af landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger. Det giver en lang række fordele at være medlem, da Danmarks Teaterforeninger som interesseorganisation konstant arbejder for bedst mulige vilkår for landets teaterforeninger. Indmeldingsblanketten finder du nederst på siden. 

DANMARKS TEATERFORENINGER er en sammenslutning af 65 teaterforeninger fra hele landet og varetager som interesseorganisation medlemsforeningernes fælles interesser. Danmarks Teaterforeningers overordnede mål er at opnå en optimal formidling af professionel scenekunst i hele landet. Konkret arbejder Danmarks Teaterforeninger blandt andet for:

  • sikring af mulighed for et alsidigt udbud af scenekunst på højt niveau 

  • synlighed på den politiske og mediemæssige arena 

  • bedst mulige økonomiske og skattemæssige vilkår

Læs  den fulde version af Danmarks Teaterforeninger erklærede mål, mission og handlingsplan her.

Indmeldelse i Danmarks Teaterforeninger sker ved at udfylde indmeldelsesblanketten nedenfor og maile den til Danmarks Teaterforeninger på post@danmarks-teaterforeninger.dk.

Foreningens vedtægter samt oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer med navn og adresse vedlægges indmeldelsesblanketten. 

Download dokumenter