Vision, mission og værdier 2023-27

Vision

Danmarks Teaterforeninger vil være den altafgørende og synlige organisation, som sikrer borgere i hele landet, herunder familier, børn og unge, mulighed for professionelle scenekunstoplevelser i en stor diversitet af fysiske rammer, båret af en mangfoldighed af lokale ildsjæle.
Danmarks Teaterforeninger samler nationale kulturaktører i samvirkefællesskaber.

Mission

Danmarks Teaterforeninger skal sikre det økonomiske grundlag for medlemsforeningernes muligheder for at vise scenekunst overalt i Danmark og Sydslesvig via organisationens politiske indflydelse og øvrige lobbyarbejde.
Desuden skal Danmarks Teaterforeninger lette og assistere medlemsforeningerne i deres arbejde med valg af forestillinger, administration af tilskudsordninger og økonomi i øvrigt samt i fællesskab med lokalforeningerne videreudvikle mulighederne for scenekunstens udbredelse.

Danmarks Teaterforeninger er initiativtager til national dialog og samarbejde med andre kulturaktører på scenekunstområdet.

Værdier

Anerkendelse af medlemsforeningernes forskellige vilkår, kompetencer og behov lokalt Ligeværdighed mellem små og store medlemsforeninger
En åben, demokratisk dialog med medlemsforeningerne
Scenekunstens værdiskabelse for den enkelte, for fællesskabet og de lokale samfund

Danmarks Teaterforeninger – Strategi 2023-27

Download dokumenter