Tilmelding

Tilmeldings- og afbudsbestingelser ved deltagelse i DT's teaterseminar

TILMELDING OG AFBUD

Der udsendes invitation til årets teaterseminar primo september. Du kan deltage, hvis du er producent af voksen- og/eller familieforestillinger, eller hvis du er arrangør af turnéforestillinger. Det er herudover en forudsætning, at din forestilling er godkendt til støtte fra Formidlingsordningens pulje 3.

Tilmelding sker via det link til Billetten, der er angivet i den tilsendte invitation.

Når du har købt billet til teaterseminaret, gælder følgende betingelser:

  • Tilmeldingen er bindende efter den på invitationen fastsatte seneste afbudsdato

  • Deltagergebyret refunderes ikke efter denne dato, da Danmarks Teaterforeninger umiddelbart efter indgår bindende aftaler med hoteller og catering

ALLE ændringer i forbindelse med en tilmelding - både før og under seminaret –
skal ske direkte til Danmarks Teaterforeninger, da DT hæfter for alle aftaler med hoteller, kulturhuse, catering m.v.

BILLETTER

Dine billetter sendes til den mail, du har angivet i forbindelse med købet.

Hvis du ønsker at komme på mailinglisten til Teaterseminaret, kan du kontakte DTs sekretariat på post@danmarks-teaterforeninger.dk.