Kontingent til Danmarks Teaterforeninger

Kontingentet for den kommende sæson beregnes på grundlag af teaterforeningens billettal for den indeværende sæson. Satserne vedtages på den årlige generalforsamling.

 Nedenstående sats gælder for alle billetter (børn, ungdom og voksen), der administreres efter kap. 4 i "Bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (billetkøbsordningen)" - inkl. fribilletter.

Satser for sæson 2023-24 (vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2023)

Pr. billet: 3,75 kr.
Minimum: 2.000 kr.
Maximum: 35.000 kr.