Om DT

Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger (DT) er landsorganisation for 61 lokalt forankrede teaterforeninger, som er geografisk fordelt ud over hele landet, inkl. Sydslesvig. Danmarks Teaterforeninger blev etableret i 1967 og har sekretariat på Vartov i København. 

De lokale teaterforeninger arrangerer ca. 1.200 teaterforestillinger årligt og formidler i den forbindelse mere end 200.000 teaterbilletter. Det er teaterforeningernes opgave at vise et bredt udsnit af professionelt turnéteater. 

Dette formål nås ikke gennem et centralt fastlagt repertoire, men gennem den lokale forenings suveræne repertoirevalg. Den lokale forening er opstået på baggrund af lokale behov, og den lokale forenings bestyrelse har derfor det bedste kendskab til, hvad der skal være på repertoiret.

Danmarks Teaterforeningers vedtægter fastlægger landsorganisationens formål således:

Landsorganisationen er en upolitisk organisation for teaterforeninger, andre lignende teaterformidlere og arrangører af turnéteater.

 Landsorganisationen har til formål at varetage medlemmernes interesser på de teaterfaglige, kulturpolitiske og økonomiske områder og særligt i forhold til regering, folketing, Kulturministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening samt i forhold til teaterproducenter.

Den siddende bestyrelse for landsorganisationen har fastlagt DT's mission således:

Danmarks Teaterforeninger skal sikre det økonomiske grundlag for medlemsforeningernes muligheder for at vise scenekunst overalt i Danmark og Sydslesvig via organisationens politiske indflydelse og øvrige lobbyarbejde.
Desuden skal Danmarks Teaterforeninger lette og assistere medlemsforeningerne i deres arbejde med valg af forestillinger, administration af tilskudsordninger og økonomi i øvrigt samt i fællesskab med lokalforeningerne videreudvikle mulighederne for scenekunstens udbredelse.

Danmarks Teaterforeninger er initiativtager til national dialog og samarbejde med andre kulturaktører på scenekunstområdet.