Forsikringer på spillestedet

Hvis uheldet skulle være ude på et spillested, gælder følgende vejledende principper for ansvarsfordelingen. 

1. Spillestedet 

Ejeren af spillestedet er ansvarlig for:

  • Uheld i forbindelse med fejl og mangler på de faste installationer.

  • Uheld i forbindelse med spillestedets personales opsætning af tilskuerrækker, podier,  teknik mv.,  før, under og efter en forestilling.

  • OBS: Der skal på spillestedet være opsat skilte, der tydeligt viser, hvornår trækkene sidst er efterset og godkendt.

2. Producenten 

Producenten er ansvarlig for:

  • Uheld i forbindelse med eget personales opsætning af egen scenografi før, under og efter en forestilling. 

  • Uheld i forbindelse med teknik eller andet før, under og efter en forestilling. 

3. Teaterforeningen 

Teaterforeningen er ansvarlig for:

  • Uheld i forbindelse med en forestilling, hvor foreningens bestyrelsesmedlemmer, medhjælpere eller det af foreningen ansatte personale har etableret tilskuerrækker, teknik m.v. eller ændret noget på spillestedet.

  • OBS: Teaterforeningerne har mulighed for gennem Danmarks Teaterforeninger at tegne en Erhvervsansvars- og Arbejdsskadeforsikring hos Alka. Se her