Fællesforsikring for teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger administrerer en fællesforsikring for 43 teaterforeninger hos Alka Forsikring. Forsikringen er en "Kombineret Erhvervsforsikring" og indeholder Erhvervsansvar- og Arbejdsskadeforsikring

Forsikringspræmien er pt. 2.885 kr. årligt (2024).

Forsikringen dækker teaterforeningens bestyrelse og dens ansatte under udførelse af deres arbejde i forbindelse med teaterforeningens aktiviteter.

Alle teaterforeninger kan tilmelde sig fællesforsikringen ved at kontakte Danmarks Teaterforeningers sekretariat på post@danmarks-teaterforeninger.dk.

Læs mere om fællesforsikringen her.

Download dokumenter