Lov om Scenekunst

Lov for Scenekunst

For nærmere oplysninger om det gældende lovgrundlag og regler vedrørende scenekunst henvises til Lov om Scenekunst frit tilgængelig på Retsinformations hjemmeside.

Desuden  henvises til bekendtgørelse om teatre med særlige opgaver.